Actualizări:

 Află ce-ți poți procura în credit, introducând rata spre plata pe care ți-o permiți să o achiți lunar

Mai multe detalii

Ipoteca, gaj

Ipoteca, gaj – notiuni juridice:

Gajul este o garantie reala in al carei temei creditorul gajist poate urmari bunul gajat avind prioritate fata de alti creditori, inclusiv fata de stat, la satisfacerea creantei garantate.

In gaj pot fi propuse bunuri imobile: (apartamente, case de locuit, terenuri pentru constructie - agricole, spatii comerciale s.a.), precun si bunuri mobile (automobile, actiuni, utilaje, s.a.)

Ipoteca – drept real in al carui temei creditorul este in drept sa ceara satisfacerea creantelor sale, cu preferinta fata de ceilalti creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor imobile depuse in ipoteca, in cazul in care debitorul omite sa execute obligatiile garantate cu ipoteca. Ipoteca se rasfrringe doar la bunurile imobile.

Contractul de ipoteca/gaj poate fi învestit cu formulă executorie. In temeiul contractului de ipotecă/gaj învestit cu formulă executorie, daca Debitorul nu va achita la timp datoriile in baza contractului de credit, atunci, Creditorul va avea dreptul sa-si exercite silit dreptul de gaj in privinta bunurilor grevate, fara a recurge la instanta de judecata, adresindu-se direct Executorului Judecatoresc.

Vezi si credit rapid de la Prime Capital!

Share: