Actualizări:

 Află ce-ți poți procura în credit, introducând rata spre plata pe care ți-o permiți să o achiți lunar

Mai multe detalii

Responsabilitate sociala

OCN Prime Capital SRL îşi doreşte o dezvoltare durabilă într-o societate prosperă, de aceea acţiunile pe care le desfăşurăm în ceea ce priveşte RSC (Responsabilitate Social - Corporativă) includ obiective etice menite să promoveze valorile culturii noastre corporative.

Compania oferă produse creditare optime şi atractive, încurajând dezvoltarea micului business şi promovând în rândul familiilor simţul sănătos al proprietăţii, asigură angajaţilor condiţii de muncă decente, adoptă o atitudine bazată pe respect şi seriozitate faţă de parteneri, desfăşoară periodic acţiuni umanitare, contribuind cu donaţii directe, menite să ajute diferite categorii sociale defavorizate, se implică activ în campaniile de ocrotire şi înverzire a mediului.

Astfel, domeniile prioritare în care OCN “Prime Capital” SRL desfăşoară programe de Responsabilitate Social - Corporativă sunt:

  • susţinerea şi dezvoltarea spiritului de întreprinzător între femei şi tineri, în special cei reîntorşi de peste hotare;
  • susţinerea educaţiei prin aprecierea rezultatelor deosebite ale elevilor şi studenţilor;
  • susţinerea artei şi culturii prin încurajarea teatrului moldovenesc, talentelor autohtone, cultivarea tradiţiilor;
  • susţinerea sportului, sprijinind sportivii autohtoni;
  • întreprinderea acţiunilor umanitare prin ajutorul: sinistraţilor, copiilor din orfelinate, familiilor cu mulți copii şi social vulnerabile, persoanelor vârstnice fără sprijin material sau familial;
  • protejarea mediului înconjurător efectuând acţiuni de îngrijire şi înverzirea plauilui natal.
     

Compania colectează mijloace băneşti, precum şi haine, cărţi, jucării, care sunt transmise ulterior caselor de copii.

Ca o iniţiativă din partea „Prime Capital” de facilitare a accesului familiilor cu mulţi copii, la credite este exonerarea clienţilor cu trei şi mai mulţi copii de la plata comisionului de examinare.

Managementul Companiei îndeamnă angajaţii, partenerii de afaceri precum şi clienţii săi să participe activ în diverse acţiuni menite să sprijine societatea şi mediul, din care facem parte.

Share: